Cwcis

Fel y mae ein Polisi Preifatrwydd yn ei esbonio, mae’r Gwasanaeth yn casglu gwybodaeth drwy ddefnyddio cwcis neu dechnolegau tebyg. Mae cwcis yn cael eu defnyddio’n eang i wneud i wefannau a rhaglenni weithio, neu i weithio’n fwy effeithlon, a’u helpu i gofio gwybodaeth benodol amdanoch chi, naill ai ar gyfer yr ymweliad hwnnw (gan ddefnyddio cwci sesiwn neu ar gyfer ymweliadau drachefn (gan ddefnyddio cwci parhaus.

Dyma’r cwcis sy’n cael eu defnyddio ar y wefan hon:

  • Cwcis angenrheidiol yn unig. Mae’r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn eich galluogi i symud o gwmpas y wefan a defnyddio ei nodweddion, fel mynd i rannau diogel o’r wefan. Er enghraifft, mae cwcis dilysu a diogelwch yn cael eu defnyddio i nodi ac adnabod defnyddwyr cofrestredig, a’u galluogi i ddefnyddio cynnwys neu nodweddion y gofynnir amdanynt. Heb y cwcis hyn, ni fyddai modd darparu’r gwasanaethau y gofynnir amdanynt.

  • Cwcis swyddogaethol. Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i’n gwefannau gofio’r dewisiadau rydych chi’n eu gwneud a hoff ddewisiadau eich cyfrif, a darparu nodweddion gwell a mwy personol. Er enghraifft, bydd y cwcis hyn yn cofio eich manylion mewngofnodi.

  • Cwcis perfformiad. Mae’r rhain yn gwcis dadansoddi ac ymchwil sy’n caniatáu i ni gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft pa dudalennau mae ymwelwyr yn ymweld â nhw amlaf, ac os ydynt yn cael negeseuon gwall gan dudalennau gwe. Mae hyn yn ein helpu i wella’r ffordd mae’r wefan yn gweithio, ac yn caniatáu i ni brofi gwahanol syniadau ar y wefan.

Mae’r tabl isod yn disgrifio cwcis perfformiad a swyddogaethau gan ein cyflenwyr a dibenion y cwcis hynny. Sylwer efallai y bydd y cwcis a thechnolegau eraill yn newid dros amser.

Gwasanaeth Diben Mwy o wybodaeth
Google Analytics Mae’r cwcis dadansoddol hyn ar y we, a ddarperir gan Google Inc., yn cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i gasglu adroddiadau ac i’n helpu i wella'r safle. Ar ben hynny, rydym yn defnyddio cwcis personol (fel cwci Google Analytics) i’n helpu i fesur a gwella effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd marchnata ar-lein. "Gweler Cwcis Google Analytics a Rheolaethau Preifatrwydd
Adobe Analytics Mae’r cwcis dadansoddi ar y we hyn, a ddarperir gan Adobe Systems Inc., yn cael eu defnyddio i wahaniaethu rhwng ceisiadau o wahanol borwyr ac i storio gwybodaeth ddefnyddiol y gall rhaglen ei defnyddio’n nes ymlaen. Gellir eu defnyddio hefyd i gysylltu gwybodaeth bori â chofnodion cwsmeriaid. Yn benodol, mae Analytics yn defnyddio cwcis i ddiffinio ymwelwyr newydd yn ddi-enw, i helpu i ddadansoddi data ffrwd clicio, ac i dracio gweithgarwch hanesyddol ar y wefan, fel ymateb i ymgyrchoedd penodol neu hyd y cylch gwerthiannau. "Gweler Rheolaethau Cwcis Adobe Analytics
Cwci Defnyddiwr Pure Mae’r cwci hwn yn cael ei greu gan Pure a’i ddefnyddio i storio gwybodaeth broffil. Pan fydd defnyddiwr yn mewngofnodi i Pure am y tro cyntaf, mae cwci’n cael ei storio ar ei borwr. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i adnabod y defnyddiwr ac i ddarparu mynediad i olygydd proffil y defnyddiwr yn uniongyrchol o’i dudalen proffil Person.

Sut mae gwrthod defnydd cwcis

Gallwch atal eich porwr rhag derbyn cwcis penodol, ei gwneud yn orfodol i'r porwr ofyn am eich caniatâd cyn gosod cwci newydd yn eich porwr, neu rwystro cwcis yn gyfan gwbl drwy ddewis y gosodiadau priodol ar ddewislen ffafriaethau preifatrwydd eich porwr. Er mwyn osgoi defnyddio cwcis ar borwr eich dyfais symudol, bydd angen i chi gyfeirio at y llawlyfr defnyddiwr. I gael gwybodaeth am sut mae optio allan o gwcis a osodir gan ein cyflenwyr, ewch i’r dolenni perthnasol yn y tablau uchod.

Bydd y dolenni isod yn eich helpu i ddod o hyd i’r gosodiadau ar gyfer rhai porwyr cyffredin: