10 rheswm pam mae geomorffoleg yn bwysig (10 reasons why geomorphology is important)

Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

Disgrifiad

Coleg Cymraeg Cenedlaethol Annual Science Lecture, National Eisteddfod of Wales, August 2016.
Cyfnod2016
Teitl y digwyddiadEisteddfod Genedlaethol Cymru 2016
Math o ddigwyddiadArall