12fed Rhaglen o Ddiwygio cyfreithiol

Gweithgaredd: YmgynghoriadGwaith ar banel ymgynghorol i ddiwydiant neu sefydliadau y llywodraeth neu anllywodraethol

Disgrifiad

Cyflwynwyd argymhelliadau i Gomisiwn y Gyfraith ar ddiwygio y gyfraith, ac mae'r Comisiwn am gynnwys yr argymhelliad hwn yn eu rhaglen waith nesaf.
Cyfnod01 Medi 201330 Medi 2013
Gweithio iComisiwn y Gyfraith, Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon