International Advisor to the Pastoral Greenhouse Gas Research Consortium, New Zealand

  • Jamie Newbold (Cynghorydd)

Gweithgaredd: YmgynghoriadCyfraniad i waith pwyllgorau a gweithgorau cenedlaethol neu ryngwladol

Cyfnod2009
Gweithio iPastoral Greenhouse Gas Research Consortium , Seland Newydd