Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales (Sefydliad allanol)

  • Damian Walford Davies (Aelod)

Gweithgaredd: AelodaethAelodaeth o banel /goleg adolygu cymheiriaid

Disgrifiad

Member of the Advisory Panel for the AHRC-funded project 'Wales and the French Revolution', Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, National Library of Wales
Cyfnod2008
Delir ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales, Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon