Trwy Brism Iaith/Through the Language Prism

Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCynhadledd

Disgrifiad

Trwy Brism Iaith / Through the Language Prism
Cynhadledd ryngwladol ar ddwy- ac amlieithrwydd a drefnwyd ar y cyd â'r Gymdeithas Ddysgedig, Claire Gorrara, Prifysgol Caerdydd ac Enlli Thomas, Prifysgol Bangor.

Beth yw iaith a beth yw dwyieithrwydd ac amlieithrwydd?
Sut ydyn ni’n cynhyrchu iaith a sut mae’r meddwl dwyieithog ac amlieithog yn prosesu iaith?
I ba raddau y mae Cymru’n gwneud y gorau o botensial deallusol, cymdeithasol a chreadigol ei dwyieithrwydd?
Sut y gellir datgloi’r potensial hwn yn wyneb y bygythiad o ddifodiant ieithoedd er mwyn gwireddu amcanion y llywodraeth o hybu diwylliant bywiog ac o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?
Cyfnod23 Tach 202025 Tach 2020
Math o ddigwyddiadCynhadledd
Graddau amlygrwyddRhyngwladol

Allweddeiriau

  • Iaith
  • Amlieithrwydd
  • Llenyddiaeth