Evidence Senedd Cymru Finance Committee

Effaith: Polisi a deddfwriaeth

Crynodeb o'r effaith

Oral evidence provided to Senedd Finance Committee on the 11th of February 2022 in relation to the Welsh Tax Acts Bill.

Buddiolwyr

Senedd Cymru, Welsh people
Statws effaithAgored
Categori effaithPolisi a deddfwriaeth
Lefel yr effaithBudd