Human Rights and asylum seekers

Effaith: Polisi a deddfwriaeth

Crynodeb o'r effaith

Evidence submitted to the UK Parliament's Human Rights Joint Committee - potential policy impact.

Buddiolwyr

UK Parliament and asylum seekers
Statws effaithAgored
Dyddiad effaith09 Rhag 2022
Categori effaithPolisi a deddfwriaeth
Lefel yr effaithMabwysiadu