Policy paper: Confronting antimicrobial resistance 2024 to 2029

Effaith: Polisi a deddfwriaeth, Iechyd a lles - cynnyrch, canllawiau a gwasanaethau newydd, Cynhyrchu a diogelu cyflenwadau bwyd, Ymarfer, hyfforddiant a safonau proffesiynol

Crynodeb o'r effaith

Commitment 5.4 - Veterinary workforce knowledge and skills
Case Study: Arwain DGC

Buddiolwyr

Welsh Lamb and Beef Producers, livestock, consumers.
Statws effaithAgored
Dyddiad effaith08 Mai 2024
Categori effaithPolisi a deddfwriaeth, Iechyd a lles - cynnyrch, canllawiau a gwasanaethau newydd, Cynhyrchu a diogelu cyflenwadau bwyd, Ymarfer, hyfforddiant a safonau proffesiynol
Lefel yr effaithMabwysiadu