Public understanding of human evolution

Effaith: Dynodwr astudiaeth achosDealltwriaeth, gwybodaeth a thrafodaeth gyhoeddus

Crynodeb o'r effaith

Public understanding of luminescence dating of "wood at the archaeological site of Kalambo Falls, Zambia, dating back at least 476,000 years and predating the evolution of ,,, Homo sapiens."

Buddiolwyr

Public
Statws effaithAgored
Categori effaithDealltwriaeth, gwybodaeth a thrafodaeth gyhoeddus
Lefel yr effaithYmgysylltu