Seminar Hyfforddi Barnwyr Tribiwnlys y Gymraeg

Effaith: Dynodwr astudiaeth achosPolisi a deddfwriaeth

Crynodeb o'r effaith

Darparu hyfforddiant ar gyfer barnwyr Tribiwnlys y Gymraeg er mwyn eu galluogi i ymateb i Papur Gwyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddigwygio Mesur yr Iaith Gymraeg 2011.

Buddiolwyr

Barnwyr Tribiwnlys y Gymraeg
Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Unigolion a chyrff cyhoeddus sydd a hawliau a dyletswyddau dan Fesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011

Gwybodaeth pellach

Bydd yr erthygl yn defnyddio casgliadau fy erthygl "Administrative Justice and the Welsh Language Wales Measure 2011" galluogi barnwyr y tribiwnlys i ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ddiwygio Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru ) 2011.
Statws effaithWedi Cwblhau
Dyddiad effaith17 Hyd 2017
Categori effaithPolisi a deddfwriaeth
Lefel yr effaithBudd