Tribiwnlys y Gymraeg Ymgynghoriad Crynodeb o'r Ymatebion

Effaith: Dynodwr astudiaeth achosPolisi a deddfwriaeth

Crynodeb o'r effaith

Named respondent on consultation. Document prepared by the Welsh Government explaining how the rules of the Welsh Language Tribunal were amended following consultations, including responses submitted by Huws.

Buddiolwyr

Welsh Government, Welsh Language Tribunal, courts
Statws effaithWedi Cwblhau
Dyddiad effaith01 Ebr 2015
Categori effaithPolisi a deddfwriaeth
Lefel yr effaithBudd