Alexandra Brookes

MPhil Psychology, BSc Criminology with Applied Psychology, FHEA

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20172021

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Diddordeb pennaf Alexandra Brookes yw seicoleg fforensig, gyda ffocws penodol ar erledigaeth ac atal twyll ar-lein. Cwblhaodd Alexandra ei gradd israddedig gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Troseddeg gyda Seicoleg Gymhwysol ac aeth ymlaen i astudio ei gradd MPhil mewn Seicoleg yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae hi bellach yn cwblhau ei thraethawd ymchwil PhD, sy'n defnyddio technoleg llwybr llygad i ddeall yn well y broses o wneud penderfyniadau sydd gan unigolion pan fyddant yn dioddef twyll ar-lein.

Cyfrifoldebau

Cydlynydd Arweinwyr Cyfoed yr Adran Seicoleg

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Alexandra Brookes ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg