Andrew Filmer

Dr, BA Hons Class 1 (Sydney); PhD (Sydney); PGCTHE (Cymru); FHEA

 • Aberystwyth University
  Parry-Williams Building
  Penglais
  Aberystwyth

  Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20032023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio bras ar faterion o le, gofod, lleoliad ac yn wylwyr mewn theatr a pherfformio cyfoes, yn enwedig y resymeg 'dramaturgical' ac arferion gwylwyr gynhenid mewn perfformiad y safle-benodol a safleoedd lluosog o ddod ar eu traws rhwng perfformiad a phensaern?aeth. Yn y gorffennol fy ymchwil wedi canolbwyntio ar bensaern?aeth theatr, gan archwilio profiadau perfformwyr 'o'r mannau cefn llwyfan adeiladau theatr. Ar hyn o bryd yr wyf yn datblygu prosiect ymchwil yn archwilio perfformiad yn olynol.

Proffil

Ymunais â'r adran ym mis Chwefror 2008 ar ôl astudio yn flaenorol ar gyfer fy PhD yn yr Adran Astudiaethau Perfformio ym Mhrifysgol Sydney.

Gwybodaeth ychwanegol

Cyd-gynullydd y F?d?ration Internationale pour la Recherche de Th?âtre / Theatr Ymchwil Ffederasiwn Ryngwladol (firt / IFTR) Theatr Gweithgor Pensaern?aeth (2012 i'r presennol). Am fwy o wybodaeth ar y gweithgor, ewch i:

Cyfrifoldebau

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Andrew Filmer ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu