Llun o Angharad James

Angharad James

LLB (Aberystwyth University), LLM (Cardiff University), PGCTHE, Fellow of the Higher Education Academy, PhD (Aberystwyth University), Dr

20232023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Thema ganolog gwaith ymchwil Angharad yw cyfraith fasnachol (gwerthu nwyddau ac ansolfeddau). 
Cwblhaodd ei doethuriaeth ar gymalau cadw teitl (retention of title clauses). Nod y traethawd oedd ymchwiliad penodol ar reolau drosglwyddo perchnogaeth o dan Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979. 
Mae ei gwaith ymchwil ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar gyfraith ansolfedd gorfforaethol gan edrych ar Ddeddf Ansolfedd 1986 a’r Ddeddf Ansolfedd Gorfforaethol a Llywodraethiant 2020.
 

Proffil

Mae Angharad yn gyn-fyfyrwraig israddedig yn y Gyfraith o Brifysgol Aberystwyth. Yn ogystal, graddiodd Angharad o Brifysgol Caerdydd â gradd meistr, cyn dychwelyd yn ôl i Brifysgol Aberystwyth i barhau â’i astudiaethau. Mae bellach wedi cwblhau ei doethuriaeth ar faes cyfraith fasnachol. Mae Angharad yn ddarlithydd yn y Gyfraith yn adran Y Gyfraith a Throseddeg yn Aberystwyth ac yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Cafodd ei phenodi fel Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu'r Adran ym mis Ionawr 2024. 

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Cydlynydd Cynllun Gradd y Gyfraith

Cydlynydd darpariaeth Cymraeg y Gyfraith

Aelod o'r tîm Marchnata a Denu myfyrwyr israddedig

Cydlynydd Diwrnodau Agored ac Ymweld

 

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Angharad James ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg