Anwen Jones

Prof, PhD, MPhil, BA, TAR, FHEA

20002023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Ar ôl graddio o Brifysgol Bryste gyda BA Anrhydedd mewn Llenyddiaeth Gymharol Ffrangeg a Saesneg a chwblhau cwrs PGCE, aeth Anwen ymlaen i gwblhau MPhil yn Aberystwyth; astudiaeth o'r dramodydd Ffrengig yr ugeinfed ganrif, Paul Claudel a'i ddrama bwysig, L 'Annonce Faite ? Marie. Ei swydd addysgu gyntaf oedd swydd ddarlithio yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae hi bellach wedi gweithio fel darlithydd ym maes Drama ac Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Aberystwyth am y tair ar ddeg mlynedd diwethaf. Mae hi wedi cyhoeddi ar Paul Claudel a chynnal diwrnod astudio ar y dramodydd yng Ngyl Ryngwladol Caeredin yn 2003.Mae hi hefyd wedi cyhoeddi yn Saesneg ac yn Gymraeg ar theatr genedlaethol yng Nghymru, drama a theatr Ffrengig a theatr gyfoes. Mae ei dau gyhoeddiad sylweddol mwyaf diweddar yn cynnwys cyfrolau ar Theatr Genedlaethol yng Nghymru o fewn cyd-destun cymharol Ewropeaidd ac ar allbwn y dramodydd a'r theatr ymarferwyr Cymreig, W.S. Jones, National Theatre in Context, France, Germany, England and Wales & Wil Sam: Dyn y Theatr.

Dysgu

Dr Jones yn dysgu ar y modiwl Methodolegau Ymchwil newydd MA y cyfrwng Cymraeg: Cyfryngau Creadigol.

Ar hyn o bryd mae Dr Jones yn goruchwylio pedwar prosiect PhD yn y meysydd canlynol:

  • Mae'r archif fel safle ar gyfer astudio hewristig: Cliff McLucas, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a hunaniaeth hybrid.
  • Ateb heriau technolegol mewn theatr ieuenctid: a cydweithio gyda chwmni theatr Arad Goch
  • Technoleg mewn perfformiad: a cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru
  • Ysgrifennu newydd: Beth yw e? A sut rydym yn ei ysgrifennu?

Diddordebau ymchwil

Theatr genedlaethol yng Nghymru mewn cyd-destun Ewropeaidd, Drama Ffrangeg gyda ffocws neilltuol ar Paul Claudel, Drama a theatr yng Nghymru ac yn y Gymraeg.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Anwen Jones ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu