Archana Dayal

Dr, PhD, M.Sc., B.Sc. (Hons)

Yn barod i siarad â’r cyfryngau

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20182022

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Proffil

Publications:

Dayal, A., Hodson, A. J., Šabacká, M., & Smalley, A. L. (2023) ‘Seasonal Snowpack Microbial Ecology and Biogeochemistry on a High Arctic Ice Cap Reveals Negligible Autotrophic Activity During Spring and Summer Melt’, Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 128, pp. 1–15. doi: 10.1029/2022JG007176.


Hodson, A. J., Šabacká, M., Dayal, A., Edwards, A., Cook, J., Convey, P., Redeker K. and Pearce D.A. (2021). ‘Marked seasonal changes in the microbial production, community composition, and biogeochemistry of glacial snowpack ecosystems in the maritime Antarctic.’ Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. 126, e2020JG005706.


Cook J. M., Tedstone A. J., Williamson C., McCutcheon J., Hodson A. J., Dayal A., Skiles M., Hofer S., Bryant R., McAree O., McGonigle A., Ryan J., Anesio A. M., Irvine-Fynn T. D. L., Hubbard A., Hanna E., Flanner M., Mayanna S., Benning L. G., van As D., Yallop M., McQuaid J.B., Gribbin T., Tranter M., ‘Glacier algae accelerate melt rates on the south-western Greenland Ice Sheet’. Cryosphere. 14, 309–330 (2020).

Outreach publications:

Dayal, A., ‘Polar attraction: On the need for collaboration and partnerships to create solutions’. Common Knowledge. pp. 12-13. Issue #6, (2018)

Cook, J.M., Dayal, A., Young T.J. ‘Arctic science for the past, present and future’. Open Access Government (2018)

Baker, C., Belcher, A., Buzzard, S., Mayers, K., Dayal, A. ‘Polar science communication: From North to South’. Open Access Government (2018).

 
 
 

Diddordebau ymchwil

My research background and interest are in polar (freshwater) biogeochemistry and microbial ecology. Currently, a postdoctoral researcher working on perennial microbial activity within cryoconite (microbial habitats) in Svalbard (High Arctic).

PhD in Geography (University of Sheffield, UK), specialising in biogeochemistry and microbial ecology of snow and ice (Svalbard, High Arctic).

Also highly experienced in conducting research-based field work (Antarctica, Svalbard) and laboratory techniques in geochemistry and microbiology.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysgu

Contributor to BR24720 Practical and Professional Skills in Microbiology 

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir
  • NDC 17 - Partneriaethau ar gyfer y Nodau

Allweddeiriau

  • GB Physical geography

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Archana Dayal ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu