Proffil personol

Proffil

Ymunodd Caron Jones â’r Brifysgol yn 2011. Mae wedi gweithio fel Cynorthwyydd Personol (CP) i’r Athro Iain Donnison (Pennaeth Adran) yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Gwledig ac Amgylcheddol (IBERS).

Yn dilyn yr ailstrwythuro yn 2018, daeth Caron yn Swyddog Cyfadran yng Nghyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd ar Gampws Gogerddan gan gefnogi’n bennaf yr Athro Iain Donnison ac Adran IBERS.

Ym mis Awst 2022, penodwyd Caron yn Rheolwr Prosiect Sefydliad sy’n cefnogi’n bennaf y Prosiect Miscanspeed a ariennir gan DESNZ ac IBERS y Sefydliad Ymchwil.

Mae ei rôl yn cynnwys:

  • Rhoi cymorth i'r Athro Iain Donnison (Pennaeth IBERS) a'r Tîm Gweithredol gyda datblygiad strategol y Sefydliad Athrofa a rheoli'r Prosiect Miscanspeed a'r Rhaglen Strategol Graidd/Grant Rhaglen Strategol y Sefydliad.