Llun o Carwyn Jones
20222022

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Mae’r Athro Carwyn Jones yn gyn Brif Weinidog Cymru a wasanaethodd yn y rôl honno o 2009-2018. Bu hefyd mewn amrywiol swyddi Gweinidogol o 2000-2009. Cyn dod yn aelod o Senedd Cymru yn 1999 bu'n fargyfreithiwr mewn practis preifat a bu'n Diwtor Proffesiynol ar Gwrs Galwedigaethol y Bar ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymunodd a'r adran yn 2020.

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu