Catherine O'Hanlon

Dr, Ph.D. (Essex), BSc Anrhydedd (Essex), C.Psychol, FHEA

  • Aberystwyth University
    Llandinam Building
    Penglais
    Aberystwyth

    Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

20032017

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Cwblhaodd Catherine O'Hanlon ei PhD mewn Seicoleg Arbrofol, Ddatblygiadol ym Mhrifysgol Essex ym mis Mai 2006. Cafodd ei phenodi'n Ddarlithydd Seicoleg ym Mhrifysgol Newcastle ym mis Awst 2006, lle bu'n gweithio am bum mlynedd, i ddechrau yn yr Adran Seicoleg (2006-2007), ac yna yn y Sefydliad Niwrowyddoniaeth (2007-2011). Ymunodd Catherine â'r Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Mawrth 2012.

Diddordebau ymchwil

Diddordebau ymchwil Dr O'Hanlon YW dysgu a datblygu mewn plant bach a phlant sydd ag anhwylderau datblygiadol ac hebddynt, yn enwedig ym meysydd iaith a gwybyddiaeth gymdeithasol. Mae gan Catherine arbenigedd a hyfforddiant clinigol mewn anhwylder sbectrwm awtistiaeth. Mae ei hymchwil diweddaraf wedi canolbwyntio ar sylw plant ifanc i liwio, datblygu cysyniadau lliw a chaffael geiriau lliw. Mae'r gwaith hwn yn cael ei ddilyn ar hyn o bryd, ar y cyd â myfyrwyr ôl-raddedig, gyda phobl ifanc ar y sbectrwm awtistiaeth. Nod hir dymor y prosiect hwn yw datblygu deunyddiau dysgu newydd a strategaethau ar gyfer plant ag ASD, gan ddefnyddio 'lliwiau dewisol'.

Dysgu

Catherine has extensive experience teaching developmental psychology, child language development, quantitative research methods and statistics.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Catherine O'Hanlon ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg