Catrin Fflur Huws

Dr, LLB (Cymru) PhD (Cymru)

 • Aberystwyth University
  Hugh Owen Building
  Penglais
  Aberystwyth

  Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20052024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Thema ganolog gwaith ymchwil Catrin yw dimensiwn Cymreig y gyfraith. Yn unol â hynny, yn 2005, cwblhaodd ei doethuriaeth ar y defnydd o'r iaith Gymraeg yn y system gyfreithiol. Nod y traethawd oedd ystyried statws ymarferol yr iaith Gymraeg yn y llysoedd, a sut y gall dwyieithrwydd sefydliadol effeithio ar ddewis iaith unigolyn.

 

 Ers hynny, cwblhaodd Catrin waith ymchwil ar ddehongliad cyfreithiol o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, gan gynllunio ar gyfer defnydd o'r iaith mewn achosion cyfreithiol ac effaith canfyddiad o iaith ar ddewis iaith. Cwblhaodd brosiect yn ddiweddar ar dai fforddiadwy a'r effaith a gaiff diffyg tai fforddiadwy ar y Gymru wledig. Mae ei gwaith ymchwil ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar gydraddoldeb ieithyddol. Cyfuna hyn gyda diddordeb mewn theatr, ac mae wedi cyhoeddi gwaith ar decnhegau theatr ar gyfer dadansoddi'r gyfraith.

 

 Y mae bellach yn cyfuno y diddordebau hyn drwy fod yn ran o dîm ymchwil sydd yn ymchwilio i mewn i gyfieithu ar y pryd mewn achosion cyfreithiol, ac mae'n rhan o brosiect ymchwil a ariannwyd gan yr Academi Brydeinig ar gyfieithu mewn achosion llys. Y mae hefyd wedi derbyn grant gan yr AHRC er mwyn cynnal ymchwiliad cymharol o gyfieithu mewn llysoedd yng Nghymru a Gweriniaeth Iwerddon, gan gyd-weithio gyda Dr Roisin Costello o Brifysgol Dinas Dulyn, a Dr Rhianedd Jewell a Dr Hanna Binks o Brifysgol Aberystwyth.

 

 

Dysgu

CT34920 Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau

CT34820 Cyfraith Tir 

CT39020 Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC34920 Equity and the Law of Trusts

LC34820 Land Law 

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
 • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Catrin Fflur Huws ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg