Catrin Wyn Edwards

Dr, BA, MScEcon, PhD, PGCTHE

20162024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Maes arbenigedd Catrin yw mudo, lloches a noddfa, llywodraethiant aml-lefel a chenedlaetholdeb. Mae ei phrosiect ymchwil presennol yn archwilio syniadau o garcharu ('carcerality') mudol yn Ewrop, yn benodol mewn ymdrechion chwilio ac achub ym Môr y Canoldir. Mae ei hymchwil ddiweddaraf wedi'i selio ym meysydd Cymdeithaseg Wleidyddol Ryngwladol, Daearyddiaeth Wleidyddol, Cenedlaetholdeb a Mudo, Dinasyddiaeth ac Astudiaethau Ffiniau. Mae hi wedi gwneud gwaith maes ar fudo, noddfa a charcharu mudwyr yng Nghymru a ledled Ewrop a Gogledd America, ac mae wedi treulio amser fel ysgolhaig gwadd yn EURAC (Bolzano), UQAM (Montréal), Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) ac Université de Moncton (Moncton).

Cyd-sefydlodd Catrin y Rhwydwaith Ymchwil Ymfudo Cymru (WISERD) yn 2020. Nod y rhwydwaith yw datblygu ymchwil, ac annog deialog rhwng academyddion mewn sefydliadau yng Nghymru a rhwng academyddion ac ymarferwyr. Mae Catrin wedi cyfrannu at nifer o ddadleuon polisi a thrafodaethau ar integreiddiad ieithyddol mudwyr, adefydlu, noddfa ac ail gartrefi. Yn 2018, dyfarnwyd 'Effaith Eithriadol mewn Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, y Celfyddydau a'r Dyniaethau' i Catrin (gyda Dr Elin Royles a Dr Huw Lewis).

Mae Catrin yn aelod o 'Grŵp Llywio Integreiddio Mudwyr' Llywodraeth Cymru ac ar fwrdd golygyddol cyfnodolyn Canadaidd, Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society. Ers gwanwyn 2018, mae Catrin wedi bod yn Ymddiriedolwr yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Cyflwynwyd y wobr am Effaith Eithriadol mewn Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol, y Celfyddydau a’r Dyniaethau i Dr Catrin Wyn Edwards, Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol am eu gwaith yn bwydo i drafodaethau polisi cyfoes ar ieithoedd lleiafrifol, gan gynnwys y Gymraeg.

Ar ôl cwblhau PhD yn dwyn y teitl: ‘Cymunedau Iaith Lleiafrifol, Mewnfudo a Pholisïau Iaith mewn Addysg: Astudiaeth Gymharol Ryngwladol’ ym Prifysgol Aberystwyth yn 2013, bu’n ymchwilydd ôl-ddoethurol aml flwyddyn ym Mhrifysgol Ottawa, Ontario. Ymunodd Catrin â’r Adran Gweidyddiaeth Ryngwladol yn 2015, a hynny’n wreiddiol fel darlithydd cyfrwng-Cymraeg gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diddordebau ymchwil

A key priority for Catrin is engaging with research and policy partners beyond her immediate academic network. This has already led to collaboration with non-academic communities both to ensure that her research has societal impact and more generally in order to bridge the gap between policy and academic communities. This has involved preparing evidence-based policy briefing papers for governmental and non-governmental actors in the UK including the Welsh Government, Home Office, Department for Communities and Local Government and Department for International Development. Catrin has also collaborated with a range of governmental and non-governmental actors internationally to share examples of best practice in immigrant integration and language policies from Catalonia and Wales.

In 2018, Catrin (along with Drs Elin Royles and Huw Lewis) was awarded Aberystwyth University’s ‘Exceptional Impact in Social Science, Arts and Humanities Research’ award. 

Catrin convenes the Migration Research Wales Network (WISERD) with Dr Rhys Dafydd Jones (DGES, Aberystwyth University). 

Gwybodaeth ychwanegol

Mae Catrin wedi bod yn Ymddiriedolwr gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ers 2018.

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Astudiaethau Cymraeg

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 4 - Addysg o Ansawdd
  • NDC 10 - Llai o Anghydraddoldeb

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Catrin Wyn Edwards ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu