Cerys Jones

Dr, FHEA, PGCTHE, PhD (Aberystwyth), BSc (Wales)

 • Aberystwyth University
  Llandinam Building
  Penglais
  Aberystwyth

  Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

20092020

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Bywgraffiad

Enillodd Cerys gradd Daearyddiaeth Ffisegol a Mathemateg ag anrhydedd dosbarth cyntaf yn 2008. Yn sgil ennill Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Addysgu Cyfrwng Cymraeg oddi wrth Gyngor Datblygu Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg, cwblahodd ei doethuriaeth yn 2012 o dan oruchwyliaeth Dr Sarah Davies, Yr Athro Rhys Jones, Dr Mark Whitehead a Dr Neil Macdonald (Prifysgol Lerpwl).

Er y bu Cerys ynghlwm ag addysgu drwy gyfwng y Gymraeg ers 2008, ymunodd â staff yr Adran yn swyddogol yn Hydref 2011 fel Cymrawd Dysgu Cyfrwng Cymraeg. Yn dilyn cyfnod o 9 mis fel Cynorthwyydd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, dechreuodd Cerys ei swydd fel Darlithydd cyfrwng Cymraeg mewn Daearyddiaeth yn Chwefror 2013, swydd a ariannir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth.

 

Diddordebau ymchwil

Cyfrifoldebau

 • Cydlynydd Traethodau estynedig a phrosiectau ymchwil israddedig (2022-23)
 • Cydlynydd Rhaglen Daearyddiaeth a'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

Dysgu

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
 • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Cerys Jones ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg