David Whitworth

Prof, BA (Oxon), PhD (Warwick), SFHEA

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20012023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar yr ysglyfaethwr mycsofacterol Myxococcus xanthus a sut mae'n ysglyfaethu ar ficrobau eraill. Rydym yn astudio unigion mycsobacteriol naturiol gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau genomig, proteomig a ffenoteipaidd i adnabod y genynnau sy'n rhoi gweithgaredd gwrthficrobaidd. Mae pynciau o ddiddordeb arbennig yn cynnwys y fesiglau rheibus a ollyngir gan mycsobacteria, ac esblygiad genom mycsofacteria.

Proffil

Mae Dave yn Athro Biocemeg yn Aberystwyth ac yn cydlynu’r cynllun gradd Biocemeg. Astudiodd am BA mewn Biocemeg yng Ngholeg Balliol, Rhydychen (1991-1995) cyn cwblhau PhD mewn geneteg facteriol ym Mhrifysgol Warwick (1999). Ar ôl dwy swydd ôl-ddoethurol a darlithyddiaeth yn Warwick, symudodd Dave i Aberystwyth yn 2008. Mae wedi bod yn uwch gymrawd yr Academi Addysg Uwch ers 2016 a gwasanaethodd am dymor fel aelod o Gyngor y Gymdeithas Microbioleg. Mae diddordebau ymchwil Dave yn cynnwys esblygiad genom bacteriol a genomeg swyddogaethol (yn enwedig mycsobacteria rheibus), ac addysgeg sgiliau a chreadigedd.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae David Whitworth ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu