Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Gwybodaeth ychwanegol

  • Newyddiadurwr darlledu ( Cynhyrchu ac Ymchwilio rhaglenni Taro Naw (2004-2009)
    • Ymchwilydd Dogfen BBC "Gwynfor Yr Aelod Dros Gymru"(Enillydd Gwobr Gwyn Alf Williams - BAFTA Cymru 2006) *Cyfarwyddwr/Ymchwilydd Teledu'r Cymry (cyfres 2 rhaglen 2007)
    • Cynhyrchydd Cynorthwyol (Dogfen BBC "B for Bullying" 2009)
    • Cynhyrchydd ffilm "Yr Ynys" (2010)

Proffil

Astudiodd Elin ffilm yn yr European Film College yn Nenmarc a hefyd yn yr Asian Academy of Film and Television yn Delhi Newydd, India. Mae wedi gweithio ar raglenni MaterionCyfoes yn y BBC, a hefyd fel Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr ar ei liwt ei hun.

Cyfrifoldebau

Cydlynydd Cynorthwywyr Adrannol i Gymheiriaid