Eryn White

Dr, BA (Cymru) PhD (Cymru)

 • Aberystwyth University
  Hugh Owen Building
  Penglais
  Aberystwyth

  Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

20032022

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae gan Eryn White ddiddordeb cyffredinol yn hanes Cymru yn y cyfnod modern cynnar, gyda diddordebau ymchwil arbennig mewn crefydd, llythrennedd, y diwylliant print, trosedd, moesoldeb, merched a chymdeithas yng Nghymru'r ddeunawfed ganrif. Astudiodd agweddau amrywiol ar y Diwygiad Methodistaidd yng Nghymru, gan gynnwys ei apêl, rôl merched, y cwestiwn o hunaniaeth, y berthynas â'r iaith Gymraeg ac addysg a'r agwedd tuag at wariant a busnes. Y mae wedi cyhoeddi'n ogystal ar hanes Anghydffurfiaeth gynnar yng Nghymru ac ar ddylanwad y Beibl yn Gymraeg ar gymdeithas a diwylliant.

Proffil

Y mae Eryn White yn hanesydd Cymru yn y cyfnod modern cynnar, gyda diddordeb arbennig mewn crefydd, diwylliant a chymdeithas. Cyhoeddodd yn helaeth ar Gymru'r ddeunawfed ganrif yn enwedig, ond y mae hefyd wedi bwrw golwg yn fwy eang ar agweddau o'r diwylliant print yng Nghymru ac ar Anghydffurfiaeth gynnar. Ymhlith ei diddordebau eraill y mae hanes trosedd a thirfeddiannaeth, yn enwedig yn ne-orllewin Cymru, a hi yw golygydd Ceredigion, cylchgrawn Cymdeithas Hanes Ceredigion. Y mae'n aelod o nifer o fyrddau golygyddol, gan gynnwys 'Studies in Welsh History' ar gyfer Gwasg Prifysgol Cymru.

Dysgu

Prif ffocws Eryn White yw hanes Cymru yn y cyfnod modern cynnar, ond y mae hefyd yn cyfrannu at nifer o fodiwlau ar y cyfnod modern cynnar yn fwy cyffredinol. Y mae'n dysgu ar ystod o fodiwlau o'r flwyddyn gyntaf hyd at MA.

Arolygu PhD:

 • Agweddau ar hanes crefydd, addysg a diwylliant yng Nghymru'r cyfnod modern cynnar; tirfeddiannaeth a'r gymdeithas yn y ddeunawfed ganrif hir.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Eryn White ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg