Ffion Jones

Dr, PhD, MA, BA, PGCTHE

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20132022

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Penodwyd Ffion Jones ym mis Awst 2016 yn Ddarlithydd mewn Theatr Ymarferol. Mae’n addysgu ar draws ystod o fodiwlau mewn Drama a Theatr ac yn achlysurol ar gyfer y radd Dylunio i Theatr a Perfformio. Graddiodd o’r adran gyda’i BA mewn astudiaethau perfformio a Senograffeg (2007), MA mewn Perfformio Ymarferol (2008), a PhD ymarferol (2015). Mae hi hefyd yn gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Mae ei hymchwil yn archwilio ffermio defaid ucheldir Cymru, gan archwilio natur gymhleth hunaniaethau ffermio trwy ffilm a pherfformiad safle-benodol. Mae ei hymchwil diweddar yn archwilio syniadau ynghylch ailwylltio o fewn ardaloedd diwylliannol sensitif Ucheldir Cymru; archwilio'r gwrthdaro rhwng arferion ffermio a stiwardiaeth amgylcheddol. Wedi’i magu ar fferm ddefaid ucheldirol Cymru, mae ei hymchwil yn cael ei llywio’n uniongyrchol a’i ‘ystyried’ ochr yn ochr â’i gwybodaeth am hwsmonaeth anifeiliaid, diwylliant ac arferion ffermio. Yn ddiweddar bu’n ymwneud â Merched Y Tir, grŵp amrywiol o ferched creadigol o Gymru sy’n archwilio natur eu perthynas â thir. Ar hyn o bryd mae’n ymwneud ag archwiliadau i’r newidiadau mewn cymunedau a thirweddau gwledig trwy’r rhwydwaith ymchwil, Narrating Rural Change, dan arweiniad yr Athro Kirsti Bohata o Brifysgol Abertawe.

Diddordebau ymchwil

Research Profile

Her research examines upland sheep farming, exploring the complex nature of farming identities through film and site-specific performance. Her more recent research explores ideas around rewilding within the culturally sensitive areas of Upland Wales; examining the conflict between farming practices and environmental stewardship. Brought up on an upland sheep farm in Wales, her research is directly informed and ‘thought through’ alongside her knowledge of animal husbandry, farming culture and practice. 

She has recently been involved in Merched Y Tir, a culturally diverse group of creative women from Wales exploring the nature of their relationship to land. She is currently involved in explorations into the changes in rural communities and landscapes through the research network, Narrating Rural Change, led by Professor Kirsti Bohata of Swansea University.

Research themes: Practice-based research into rural studies. Interdisciplinary research focusing on the nature of farming lives with specific focus on the relationship between farmers’ and their livestock. Research practices include an interest in a multi-disciplinary methodological approach, incorporating ethnographic fieldwork, film-making and performance as a way of disseminating farming lives to a general public. Interest in site-specific theatre practices, especially those which focus on rural spaces as a location for performance events.

 

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 2 - Dim Newyn
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Ffion Jones ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg