Gareth Griffith

Prof, BSc Microbiology (University of Wales); PhD Fungal ecology (University of Wales)

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20012024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Gwybodaeth ychwanegol

Cyfrifoldebau

Pennaeth y Grwp Microbioleg yn IBERS.

Trefnydd seminarau ymchwil IBERS

Cydlynydd Anabledd ar gyfer IBERS.

Curadur Llysieufa IBERS, cronfa biolegol swyddogol y Brifysgol (côd ABS).

Diddordebau ymchwil

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/GW_Griffith

Dysgu

Cydlynydd y modiwlau canlynol yn Saesneg (BR12110, BR26020, BR36620, PGM2410) ac yn y Gymraeg (BG12110, BG26020, BG36620). Mae hefyd yn cyfrannu at ddysgu ar BR01340, BR12210, BG12410, BR12410, BR13320, BR14310, BR15700, BR24720, BR33720, BR35520, BR36440, BRM2860, BRM3560 a BRM6420

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 2 - Dim Newyn
  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
  • NDC 7 - Ynni Fforddiadwy a Glân
  • NDC 10 - Llai o Anghydraddoldeb
  • NDC 11 - Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy
  • NDC 12 - Defnyddio a Chynhyrchu’n Gyfrifol
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Gareth Griffith ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu