Gil Greengross

BS in Behavioral Sciences (Ben-Gurion University of the Negev, Israel) MS Statistics (University of New Mexico) MS Evolutionary Anthropology (University of New Mexico) PhD Evolutionary Anthropology (University of New Mexico)., Dr

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20082023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Yr wyf yn wreiddiol o Israel, lle derbynnias fy ngradd israddedig mewn seicoleg, anthropoleg a chymdeithaseg. Enillais radd Meistr mewn ystadegau a PhD mewn anthropoleg esblygiadol o Brifysgol Mecsico Newydd.

Rwy'n seicolegydd esblygol, sy'n astudio gwreiddiau esblygiadol ac ymddygiadau ac emosiynau bob dydd. Mae fy mhrif faes ymchwil yn canolbwyntio ar esblygiad hiwmor a chwerthin, yr hyn sy'n gwneud i bobl chwerthin, a sut mae hiwmor yn cael ei ddefnyddio wrth matio a dewis chymar. Mae fy ngwaith yn rhyngddisgyblaethol yn bennaf ac fe'i tynnir o seicoleg, antropoleg, bioleg ac ymddygiad defnyddwyr. Mae gennyf ddiddordeb mawr hefyd mewn astudio pobl â galluoedd creadigol eithafol, megis comedwyr sefydlog ac artistiaid eraill. Edrychaf ymlaen at gynnwys myfyrwyr mewn addysgu ac ymchwil ar y pynciau hyn.

Diddordebau ymchwil

Fy prif feysydd ymchwil yw seicoleg esblygiadol a seicoleg hiwmor a chwerthin. Rwy'n cymryd agwedd rhyngddisgyblaethol i ddeall hiwmor ac ymddygiadau beunyddiol eraill gan ddefnyddio damcaniaethau sefydledig o fewn y patrwm esblygiadol, megis detholiad rhywiol a hanes bywyd.

Yn fy ymchwil i hiwmor, yr wyf yn astudio pam mae pobl yn defnyddio a mwynhau difrifwch hiwmor, gwahaniaeth unigolion a rhyw mewn cynhyrchu a gwerthfawrogi hiwmor, ac yn benodol bwysigrwydd hiwmor i ddewis cyfaill. Rwyf hefyd yn astudio pobl â galluoedd hiwmor eithafol, megis comediwyr sefydlog ac artistiaid amhriodol, gan anelu at ddeall gwreiddiau synnwyr digrifwch a'r meddwl creadigol.

Mae diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys creadigrwydd a gwybodaeth, seicoleg gadarnhaol, marchnata ac ymddygiad defnyddwyr, dulliau meintiol ac ystadegau, ac athroniaeth gwyddoniaeth.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
  • NDC 12 - Defnyddio a Chynhyrchu’n Gyfrifol

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Gil Greengross ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu