Glen Creeber

Dr

19972017

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Roedd Glen Creeber yn darlithydd mewn astudiaethau teledu ym Mhrifysgol East Anglia ac yn 'Gymrawd Ymchwil' ym Mhrifysgol Caerdydd cyn i ddod i Aberystwyth yn 2002. Er ei fod yn fwyaf adnabyddus y rhan fwyaf oi waith ar ddrama teledu a genre, mae wedi dechrau yn ddiweddar symud i ardaloedd o 'cyfryngau newydd', a adlewyrchir yn ei diddordeb cyfredol mewn drama ar-lein a llyfr sydd ar y gweill ar estheteg teledu a'r rhyngrwyd am BFI/Palgrave, sydd i'w gyhoeddi yn y Gwanwyn, 2013.

Proffil

Sylwch fod Dr Creeber ar Absenoldeb Ymchwil yn ystod semester 1 o'r flwyddyn academaidd 2023-24.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 5 - Cydraddoldeb Rhywiol
  • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Glen Creeber ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg