Gordon Allison

Dr, BSc Biochemistry Honours (Dundee University), PhD Microbiology (University of Wales, Swansea)

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
19992023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Ailymunodd Scott ag Adran y Gwyddorau Bywyd ym mis Awst 2023 wedi cwblhau PhD mewn ffyloddaearyddiaedd Bryosoaidd morol yn 2010.    Yn ystod y ddegawd ddiwethaf mae wedi ymwneud ag ymchwil ôl-ddoethurol yn chwilio am farcwyr genetig sy'n benodol i boblogaeth yr Eog yn yr Iwerydd (prosiect SALSEA Merge) ac wedi gweithio fel athro Bioleg ysgol uwchradd ledled Gorllewin Cymru.

Dychwelodd Scott i Brifysgol Aberystwyth yn 2018 gan weithio ar brosiect estyn allan i ysgolion Trio Sci Cymru a ariennir gan WEFO.  Yn y rôl hon datblygodd amrywiaeth o adnoddau wyneb yn wyneb ac adnoddau rhyngweithiol ar-lein yn seiliedig ar ymchwil Prifysgol Aberystwyth.  Ar ôl hyn treuliodd gyfnod yn gweithio fel Rheolwr Prosiect a Swyddog Datblygu Rhyngwladol ym maes Ymchwil Busnes ac Arloesi cyn cael ei benodi'n ddarlithydd yn Adran y Gwyddorau Bywyd. 

Fel darlithydd sy'n gyfrifol am gymorth a chynnydd academaidd, mae'n gyfrifol am ddatblygu deunyddiau cymorth i fyfyrwyr, gweithdai a gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr sy'n cyrraedd o ystod amrywiol o gefndiroedd addysgol gwahanol. 

Dysgu

Module coordinator for:

Molecular Pharmacology (BR36120)

Field and Laboratory Techniques (BRM4820)

Current Topics in Biotechnology (BRM0720)

Biotechnology for Business (BRM0520)

Cyfrifoldebau

Director of Taught Post-Graduate Studies

Scheme coordinator of the MSc in Biotechnology

Member of the Recruitment Action Group- specifically PG marketing

Chair for Student Disciplinary panel

First Aider at Work

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 2 - Dim Newyn
  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
  • NDC 7 - Ynni Fforddiadwy a Glân
  • NDC 8 - Gwaith Teilwng a Thwf Economaidd
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Gordon Allison ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu