Gwion Evans

Dr

  • Aberystwyth University
    Physical Sciences Building
    Penglais
    Aberystwyth

    Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

20082017

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Graddiodd Gwion gyda gradd mewn Mathemateg yng Nghaerdydd yn 1998. Canolbwyntiodd ar algebrâu-C* sy'n gysylltiedig â graffiau ranc-uwch ar gyfer ei waith ymchwil tuag at ei ddoethuriaeth o dan oruchwyliaeth David Evans yng Nghaerdydd. Symudodd i weithio fel ymchwilydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Copenhagen ac yna i Brifysgol Rhufain, Tor Vergata, lle dros gyfnod o ddwy flynedd datblygodd ei ddealltwriaeth o'r cydadwaith rhwng algebrâu-C* a dynameg dopolegol, yn cynnwys dynameg symbolaidd amlddimensiynol. Yn 2005 dychwelodd Gwion i Ganolbarth Cymru i gychwyn gwaith gweinyddol yn Swyddfa Cynllunio Prifysgol Aberystwyth, lle gynorthwyodd y Tîm Rheoli Uwch gyda pharatoi cyflwyniadau'r Brifysgol ar gyfer yr Ymarfer Asesu Ymchwil 2008, a gweinyddodd materion cynllunio ac ariannol yn gysylltiedig â grant blynyddol CCAUC a'i Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Ar ôl cwblhau rhan helaeth o'i waith ar gyfer y cyflwyniadau YAY, cychwynnodd weithio fel darlithydd Mathemateg ran amser, gan gynorthwyodatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yr Adran, cyn cymryd darlithyddiaeth llawn amser, gyda chyfrifoldeb am y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, yn 2011.

Diddordebau ymchwil

Theori a chymhwysiad Algebrâu Gweithredyddion sy'n denu diddordeb Gwion, yn enwedig algebrâu-C* a'i chydadwaith gyda dynameg dopolegol a gwybodaeth a rheolaeth cwantwm. Mae ei diddordebau penodol cyfredol yn cynnwys: sefydlynnau topolegol a strwythur algebrâu-C* sy'n gysylltiedig â graffiau ranc-uwch; dulliau algebraidd-C* i ddynameg symbolaidd aml-ddimensiynol; ac algebrâu-C* sy'n gysylltiedig i ledgrwpiau gwrthdro. Mae'n aelod o'r grŵp Strwythurau, Gwybodaeth a Rheolaeth Cwantwm o fewn yr Adran Fathemateg, a Geometreg Anghymudol ac Algebrâu Gweithredyddion yng Nghymru (GANU).

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Gwion Evans ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg