Hanna Binks

Dr, BSc Psychology (Bangor University) MA Bilingualism (Bangor University) PhD Bilingualism (Bangor University) FHEA

20142023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae ymchwil Hanna yn ymchwilio'n bennaf i gaffaeliad dwyieithog/amlieithog a'r ffactorau sy'n dylanwadu ar hyfedredd. Mae ei hymchwil yn edrych yn benodol ar gaffaeliad disgyblion dwyieithog Cymraeg-Saesneg o ramadeg gymhleth a geirfa a sut mae ffactorau megis ansawdd, maint y mewnbwn a ffactorau cymdeithasol megis defnydd iaith ac agweddau yn rhagfynegi cyrhaeddiad ieithyddol. Mae Hanna ar hyn o bryd yn ehangu ar yr ymchwil hwn i edrych ar lwybrau caffael plant sy’n caffael y Gymraeg a’r Saesneg fel ieithoedd ychwanegol. Y tu hwnt i ymchwil caffael iaith, mae rhai o’i phrosiectau diweddar yn cynnwys sut mae defnydd cymdeithasol pobl ddwyieithog Cymraeg-Saesneg o’u hieithoedd ar draws peuoedd yn effeithio ar oruchafiaeth iaith. Gyda chydweithwyr yn y Gymraeg ac adran y Gyfraith, mae hi’n edrych ar y defnydd o gyfieithu ar y pryd yn ystafelloedd llys Cymraeg.

Proffil

Mae Hanna yn seicoieithydd cymhwysol ag arbenigedd mewn dwyieithrwydd. Mae hi wedi bod yn darlithydd mewn seicoleg yn Aberystwyth ers 2019.

Cyfrifoldebau

Hanna yw cyfarwyddwr astudiaethau Cymraeg yr adran. Mae hi hefyd yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb a aelod o Senedd i’r adran.
 

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Hanna Binks ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu