Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20112023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Proffil

Mae gwaith ymchwil Helen yn y maes graffeg gyfrifiadurol, amgylcheddau rhithwir, canfyddiad gweledol a delweddu data. Mae ganddi BSc (2010) a PhD (2014) mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Bangor. Symudodd i Aberystwyth yn 2014 i weithio fel PDRA ar y prosiect HeritageTogether, i gasglu recordiau digidol 3D o safleoedd archeoleg neolithig Cymru. Yn 2015, dechreuodd weithio fel darlithydd i'r adran. Ers 2016, mae Helen wedi bod yn gweithio fel rhan o dîm ExoMars Prifysgol Aberystwyth, gan efelychu delweddau o safbwynt yr offeryn PanCam dan arweiniad UCL/MSSL, a datblygu prosesau i gweithio gyda'r lluniau sy'n gael ei dynnu gan PanCam.

O 2019-23, odd hi'n arwain prosiect £2.4m CGE Cynhyrchu Cyfryngau Uwch i ddatblygu rhaglen hyfforddiant ol-raddedig, i cefnogi diwydiannau creadigol Cymru drwy hyfforddi gweithwyr proffesiynnol a graddedigion i fanteisio ar dechnolegau newydd ym maes cynhyrchu ar gyfer y cyfryngau. Cyrraeddodd y prosiect rhestr fer y 2021 Times Higher Education Awards am 'Menter Cyfnewid/Trosglwyddo Gwybodaeth y Flwyddyn'.

Mae Helen yn aelod o'r BCS, ac mae ar y pwyllgorau ar gyfer BCSWomen a BCS Canolbarth Cymru. O 2017-2020, Helen oedd cadeirydd y BCSWomen Lovelace Colloquium, cynhadledd i ferched israddedig mewn cyfrifiadureg.

Diddordebau ymchwil

 • Graffeg cyfrifiadurol
 • Amgylcheddau rhithwir a realiti rhithwir
 • Canfyddiad gweledol
 • Delweddu data
 • Ailadeiladu rhithwir

Cyfrifoldebau

 • Cydlynydd Cyflogadwyedd Cyfrifiadureg (2016-18)
 • Pennaeth Derbyniadau, Marchnata a Recriwtio Cyfrifiadureg (2017+)

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
 • NDC 4 - Addysg o Ansawdd
 • NDC 5 - Cydraddoldeb Rhywiol
 • NDC 9 - Diwydiant, Arloesi a Seilwaith
 • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Helen Miles ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu