Iain Barber

Prof, BSc (Hons) (Leicester), PhD (Glasgow), SFHEA

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
1993 …2023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Ymunodd Iain Barber â Phrifysgol Aberystwyth fel Pennaeth yr Adran Gwyddorau Bywyd ym mis Tachwedd 2022, lle mae ganddo gyfrifoldeb cyffredinol am bortffolio addysgu ac ymchwil academaidd eang ar draws y gwyddorau biolegol, amaethyddol, anifeiliaid, milfeddygol, dyfrol ac ecolegol yn ogystal â bioleg ddynol, iechyd, gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff, a nyrsio. Mae'r Athro Barber yn fiolegydd anifeiliaid ac ecolegydd ymddygiadol gydag arbenigedd arbenigol ym meysydd rhyngweithiadau gwesteiwr-parasitig, ecoleg ymddygiadol pysgod ac ymchwil personoliaeth anifeiliaid, gyda diddordeb arbennig mewn cwestiynau sy'n gorwedd ar groesffordd y meysydd hyn, a sut mae'r rhain yn cael eu heffeithio mewn amgylcheddau sy'n newid. Mae ei raglen ymchwil yn cyflogi ystod eang o arbrofion labordy rheoledig, gwaith maes a thechnegau genetig moleciwlaidd.

Cyn ymuno ag Aberystwyth, yr Athro Barber oedd Dirprwy Ddeon yr Ysgol Gwyddorau Anifeiliaid, Gwledig ac Amgylcheddol ym Mhrifysgol Nottingham Trent (2017-2022). Cyn hynny bu'n gwasanaethu fel Dirprwy Bennaeth yr Adran Niwrowyddoniaeth, Seicoleg ac Ymddygiad (2015-17) ac yn Bennaeth yr Adran Bioleg (2011-15) ym Mhrifysgol Caerlŷr. Cyn hynny, cynhaliodd ddarlithyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth (2004-06), ac o 1998-2004 cynhaliodd gymrodoriaethau ymchwil annibynnol yn olynol, a ariannwyd gan Academi Frenhinol y Gwyddorau Sweden (yng Ngorsaf Ymchwil Forol Kristineberg, Sweden) a'r NERC (ym Mhrifysgolion Glasgow ac Aberystwyth). Mae gan yr Athro Barber BSc (Anrh) mewn Gwyddorau Biolegol o Brifysgol Caerlŷr a PhD mewn Ymddygiad Pysgod a Pharasitoleg o Brifysgol Glasgow. Yn 2010 derbyniodd fedal yr FSBI, sy'n cael ei dyfarnu i gydnabod 'datblygiadau eithriadol wrth astudio bioleg pysgod a/neu wyddor pysgodfeydd'. Dyfarnwyd iddo Uwch Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch yn 2016.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
  • NDC 12 - Defnyddio a Chynhyrchu’n Gyfrifol
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 14 - Bywyd o Dan y Dŵr
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Iain Barber ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu