Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Proffil

Thesis

For my project I will look into policy and discourses of migration in Wales. More specifically, I plan to analyze the political, media and public discourses as well as current policies of migration in Wales. Policy exploration will include an exploration of the Welsh devolved government’s aims/direction of migration policy in regards to admission, integration and reception.

 

General Research Interests

Education, Bi-multilingualism, Cross-cultural Psychology, Critical Discourse Analysis, Hidden Rural Others, Postcolonialism, Migration, Integration

 

Funding Awards

Collaborative DTP studentship (1+3) ESRC

 

Professional Membership

British International Studies Association

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 10 - Llai o Anghydraddoldeb