Iwan Morus

Prof, MA, MPhil, PhD (Cantab)

 • Aberystwyth University
  Hugh Owen Building
  Penglais
  Aberystwyth

  Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20022023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Wedi ei eni a'i fagu yn Aberystwyth, graddiodd Iwan mewn Gwyddoniaeth o Brifysgol Caergrawnt ym 1985 cyn mynd yn ei flaen I gwblhau MPhil (1986) a PhD (1989) mewn Hanes ac Athroniaeth Gwyddoniaeth yno. Bu'n Gymrawd Ymchwil yng Nghaergrawnt hyd 1994 a treuliodd flwyddyn ym Mhrifysgol Califfornia yn San Diego cyn derbyn swydd darlithydd ym Mhrifysgol Belffast. Ymunodd a'r Adran Hanes a Hanes Cymru yn Aberystwyth yn 2005. Bu'n olygydd y cylchgrawn History of Science hyd ddiwedd 2014 ac mae'n parhau yn aelod o'r bwrdd golygyddol. Mae'n gymrawd o'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol ac o Gymdeithas Ddysgiedig Cymru.

Dysgu

Arolygu PhD

*Hanes gwyddoniaeth, technoleg a meddygaeth fodern; hanes diwyllianol Prydain yn ystod y bedwaredd ganrif at bymtheg hir

Diddordebau ymchwil

Mae Iwan wedi cyhoeddi yn eang at hanes a diwylliant gwyddonaieth y cyfnod Fictoraidd. Mae newydd gwblhau cofiant y gwyddonydd o Gymru William Robert Grove a golygu yr Oxford Illustrated History of Science. Mae yn ymchwilo hanes arbennigwyr, rhithoedd gwyddonol, a syniadau Fictoraidd am y dyfodol. Mae'n gyd-ymchwilydd at y priosect Unsettling Scientific Stories: Expertise, Narrative and Future Histories wedi'w ariannu gan yr AHRC ac yn gyd weithiwr at y John Tyndall Correspondence Project ym Mhrifysgol Montana a Phrifysgol York Canada.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Iwan Morus ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg