Joanne Wallace

Dr

 • Aberystwyth University
  Carwyn James Building
  Penglais
  Aberystwyth

  Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

20062024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Cafodd Jo radd BSc (Anrhydedd) mewn Gwyddor Chwaraeon (seicoleg) o Brifysgol John Moores yn Lerpwl yn 2003 gan aros yno i gwblhau MSc mewn Ffisioleg Chwaraeon yn 2004. Arhosodd Jo ym Mhrifysgol John Moores i gwblhau ei Doethuriaeth ar Effaith Cyfansoddiad y Corff Dynol gan ddefnyddio Amsugnometreg Pelydr-X Ynni Deuol ym Mawrth 2007. Yn ystod ei hamser yno roedd hi hefyd yn rhoi cymorth ffisiolegol i athletwyr proffesiynol lleol a chlybiau pêl-droed a rygbi ac mae wrthi yn gweithio tuag at achrediad BASES ar gyfer cymorth Gwyddor Chwaraeon mewn Ffisioleg.

Dysgu

 • Physiology of Health
 • Anatomy
 • Nutrition

Diddordebau ymchwil

Mesur cyfansoddiad y corff gan gynnwys mesuriadau cyhyrsgerbydol mewn ymarfer corff ac iechyd ac ar gyfer perfformiad mewn chwaraeon; maetheg chwawraeon a phrofion ymarfer corff ffisiolegol cymwysedig a phrofion yn y maes.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Joanne Wallace ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu