1994 …2023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Research Interests

Volcanic Hazards. Environmental impact of volcanic eruptions. Cultural responses to extreme events. Ecotoxicology. The industrial legacies of the ancient world. The inception and development of the first factories. Landscape archaeology. Geochemical records of environmental change.

Proffil

Bywgraffiad

Mae gan yr Athro Grattan gefndir academaidd eang mewn Gwyddoniaeth Amgylcheddol ac Archaeolegol ac mae wedi datblygu brwdfrydedd gwirioneddol ynglŷn â chyfathrebu gwyddonol. Dechreuodd ei yrfa drwy sicrhau Ph.D. o Brifysgol Sheffield ac ers hynny mae ei ymchwil wedi ei amlygu mewn llawer o wahanol gyfryngau megis: The Economist, The Guardian, The Times a’r BBC.
Yn 1995 ymunodd â Phrifysgol Cymru, Aberystwyth lle bu’n Uwch Ddarlithydd, yn Ddarllenydd, yn Athro ac yn Ddeon y Gyfadran Gwyddoniaeth. Yn 2012 fe’i penodwyd yn Ddirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Rhyngwladol. Ar ben hyn mae’n aelod o fwrdd yr Asiantaeth Sicrhau Safonau, Pwyllgor Profiad Myfyrwyr, Addysgu ac Ansawdd HEFCW ac ar hyn o bryd mae’n cadeirio Grŵp Cynghori ar Ddysgu ac Addysgu Dirprwy Is-Gangellorion Prifysgolion Cymru.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
  • NDC 12 - Defnyddio a Chynhyrchu’n Gyfrifol
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae John Grattan ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu