20162024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Dyddiad ymuno a swydd flaenorol

Ymunodd John â YBA ym mis Medi 2022, cyn hynny bu’n gweithio yn y Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg (CPE) yn Adran Ffiseg y Brifysgol.

Prif gyfrifoldebau yn y swydd flaenorol

Roedd John yn Ymchwilydd Ôl-ddoethurol yn datblygu datrysiadau ffotoneg i wella cynhyrchion neu brosesau newydd mewn cwmnïau cydweithredol.

Addysg a phrofiad gwaith

Mae gan John PhD mewn Bioffiseg. Mae'n gyn-beiriannydd dylunio offer pŵer.

Profiad a gwybodaeth

Mae gan John brofiad mewn ymchwil academaidd ryngddisgyblaethol ynghyd ag ymwneud eang â chydweithio diwydiannol.

Prif gyfrifoldebau o fewn YBA

Fel Swyddog Datblygu Ymchwil y Gwyddorau, mae John yn rhoi cymorth i academyddion ddod o hyd i, datblygu a chyflwyno ceisiadau grant ymchwil o ansawdd uchel.

Rhan fwyaf pleserus o weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae John yn mwynhau'r rhyngweithio â grŵp mor amrywiol o ymchwilwyr.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae John Tomes ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu