Jonathan Fry

BA (Hons) Events Management, PgC Applied Social Research, MPhil, PGCE PCET, PGCTHE, FHEA

20182024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Rheoli Digwyddiadau

Gwerthuso Digwyddiadau

Cwsmeriaid Digwyddiadau

Technoleg Digwyddiadau

Marchnata Digidol

Marchnata

Entrepreneuriaeth

Proffil

Yn wreiddiol o Gaerdydd, mae Jonathan yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, wedi graddio gyda BA (Anrh) mewn Rheoli Digwyddiadau (2010), PgC Ymchwil Cymdeithasol (2014), MPhil (2014) a PGCE PcET (2018). Yn 2012, lansiodd ei gwmni gwerthuso digwyddiadau o'r enw Event Rater Cyf. Ennillodd y cwmni wobr 'Cwmni Digidol Gorau' (Rhanbarth Cymru a De Lloegr) yng nghystadleuaeth Banc Lloyds yn 2014.

Y tu allan i fyd gwaith, prif ddiddordebau Jonathan yw dilyn tim rygbi Gleision Caerdydd a thim cenedlaethol Cymru, yn ogystal a digwyddiadau a gwyliau comedi. Ei hoff ddigrifwyr yw Lee Evans, Rob Brydon, Lee Mack, Aisling Bea, Sean Lock a Rhod Gilbert.

Mae Jonathan yn gwneud ymchwil doethuriaeth o fewn yr adran sydd yn archwilio ystyriaethau ymddygiad defnyddwyr a phrisio ynglyn a prynu tocynnau digwyddiadau VIP a wynebwerth. 

Mae Jonathan yn Reolwr Golygyddol ar gyfer y cyfnodolyn 'International Journal of Hospitality and Event Management' (IJHEM): https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijhem#edboard-content

Cyfrifoldebau

Ysgol Fusnes:

Cyfarwyddwr Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg 

Cynrychiolydd Adrannol ar y Panel Busnes, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyswllt Ysgolion (cyfrwng Cymraeg)

Cydlynydd Wythnos Ymgartrefu

Hyrwyddwr Menter Academaidd (ACE)

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 12 - Defnyddio a Chynhyrchu’n Gyfrifol

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Jonathan Fry ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu