Katie Miles

Dr, PhD (Aberystwyth), MPhil (Cambridge), MA (Cambridge)

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20172023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Proffil

Katie is currently working on the "Rift Propagation in Ice sheet models (RiPIce)" project, which aims to characterise and investigate the role of marine ice in the stability of the Larsen C Ice Shelf, Antarctica, using borehole drilling, logging, and sensing. Previously, Katie's PhD research investigated the internal structure and subsurface hydrology of a high-elevation debris-covered glacier (Khumbu Glacier, Nepal), through instrumented boreholes and fluorescent dye tracing experiments.

Dysgu

2019 - 2020

GS23710 - Geographical Information Systems (Lecturer)

GS11900 - Environmental Earth Science and Environmental Science Tutorials (Academic Tutor)

GS13020 - Research the World: Data Collection and Analysis (Demonstrator)

GS23810 - Quantitative Analysis of Geographical Data (Demonstrator)

GS33420 - Processes in Glacial Environments (Demonstrator)

GS32820 - Geographical Information Systems (Demonstrator)

 

2018 - 2019

GS13020 - Research the World: Data Collection and Analysis, GIS (Demonstrator)

GG33220 - The Great Ice Sheets (Demonstrator)

GG33420 - Processes in Glacial Environments (Demonstrator)

GG21710 - Analysis of Geographical Data, GIS (Demonstrator)

EAM1120 - MSc Advanced Research Skills (Demonstrator)

 

2017-2018

GG21710 - Analysis of Geographical Data, GIS (Demonstrator)

GG33220 - The Great Ice Sheets (Demonstrator)

EAM1120 - MSc Advanced Research Skills (Demonstrator)

 

2016 - 2017

GG32820 - Geographical Information Systems (Demonstrator)

EAM1120 - MSc Advanced Research Skills (Demonstrator)

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
  • NDC 6 - Dŵr Glân a Glanweithdra
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 14 - Bywyd o Dan y Dŵr
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Katie Miles ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu