Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae ymchwil yn labordy Farrar yn canolbwyntio ar gynyddu cynnyrch biomas mewn cnydau ynni er mwyn disodli'r defnydd o danwydd ffosil, atafaelu carbon atmosfferig, ac yn y pen draw gyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd. Er mwyn cyflawni hyn, mae dau brif faes ymchwil: Bioleg datblygiadol planhigion a geneteg a rhyngweithiadau planhigion-pridd-microb.

Arbenigeddau:

Cnydau biomas
Gweiriau lluosflwydd
Endoffytau bacteriol

http://www.resilientcrops.org/

http://www.miscanthusbreeding.org/miscanspeed.html

Gwybodaeth ychwanegol

Cymerais ran yn rhaglen gyntaf Crwsibl Carbon UKERC/NESTA, ac wedi hynny sefydlu Crwsibl Cymru sydd wedi ennill gwobrau THE. Mae gennyf ddiddordeb personol mewn hyrwyddo amrywiaeth ymhlith y gymuned ymchwil, ac rwyf wedi bod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Prifysgol Aberystwyth.
Rwy’n cyd-drefnu’r gweithdy Genomeg Glaswellt Bio-ynni yn y Gynhadledd Plant and Animal Genome Conference flynyddol.

Proffil

Graddiais yn 1996 gyda gradd Gwyddorau Planhigion o Brifysgol Caeredin. Cefais PhD mewn Bioleg Moleciwlaidd Planhigion o Brifysgol Durham (2000) a threuliais dair blynedd (2000-2003) fel postdoc ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rwyf wedi gweithio yn IGER/IBERS ers mis Ionawr 2004; fel postdoc (2004-2007), Cymrawd Llwybr Gyrfa Sefydliad BBSRC (2007-2013), arweinydd Grŵp Ymchwil Bioleg Cnydau Ynni (2011-2016), Arweinydd Thema ar gyfer Gwyddorau Amaethyddol a’r BioEconomi (2018-2022) ac fel arweinydd Rhaglen Strategol y Sefydliad ar gyfer Cnydau Gwydn (2023-presennol). Rwyf wedi bod yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol Bioleg (FRSB) ers 2014.

Nod ymchwil yn fy labordy yw deall datblygiad planhigion a rhyngweithiadau microbau planhigion, gyda ffocws ar y glaswellt egni Miscanthus. Mae Miscanthus yn laswellt C4 lluosflwydd sy'n tyfu i uchder o sawl metr bob blwyddyn, hyd yn oed mewn hinsoddau tymherus, gan ddarparu cnwd biomas blynyddol am dros 15 mlynedd. Mae cynyddu cynnyrch biomas, o dan hinsawdd sy'n newid, yn hanfodol er mwyn disodli ynni sy'n seiliedig ar betrolewm, tanwyddau cludo hylif, a swmp-gemegau.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 2 - Dim Newyn
  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
  • NDC 7 - Ynni Fforddiadwy a Glân
  • NDC 12 - Defnyddio a Chynhyrchu’n Gyfrifol
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Kerrie Farrar ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu