Liam Edwards

MPhys Astrophysics

  • Doethur mewn Athroniaeth, Ffiseg
Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20222022

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Mae Liam yn fyfyriwr PhD trydedd flwyddyn yn y grŵp ymchwil Ffiseg System Solar dan oruchwyliaeth Dr. Huw Morgan a Dr. Matt Gunn. Wedi'i ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae ei ymchwil ar hyn o bryd yn cynnwys:

  • Prosesu delweddau polareiddio golau gweladwy o eclips llwyr yr haul ar Rhagfyr 14eg 2020 yn Ne America
  • Defnyddio mapiau dwysedd 3-D a gafwyd trwy tomograffi atmossfer yr Haul - y corona - i ymchwilio fewn i natur gylchdroadwy'r corona ei hun

Gellir ddod o hyd i fwy o wybodaeth fanylach am ei ymchwil ac ymchwil y grwp cyfan yma: https://solarphysics.aber.ac.uk/

Dysgu

Ar hyn o bryd, mae Liam yn arddangoswr ôl-raddedig ar gyfer y modiwl blwyddyn sylfaenol FG05720 Cyflwyniad i Ffiseg Labordy.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Liam Edwards ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg