Llun o Lowri Cunnington Wynn

Lowri Cunnington Wynn

Dr, BA Sociology and Social Policy: Bangor University PhD: Bangor University

20192024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Graddiodd Lowri o Brifysgol Bangor yn 2007 gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithaseg trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn y flwyddyn ar ôl graddio, gweithiodd fel swyddog ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg, yn astudio effaith dwyieithrwydd ar ymddygiad gwybyddol. Yna enillodd ysgoloriaeth gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg i gwblhau ei doethuriaeth yn 2008. Roedd ei thraethawd doethurol yn trafod y ffaith bod pedair gwaith mwy o bobl ifanc nad ydynt wedi eu geni yng Nghymru yn gadael cadarnleoedd y Gymraeg na phobl ifanc a anwyd yma, gan effeithio ar gyfansoddiad cymunedau gwledig. Ysgrifennodd erthygl y seiliedig ar y ddoethuriaeth yma a enillodd Gwobr Gwerddon yn 2019 a gafodd ei ddyrannu gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae Lowri wedi gweithio'n bennaf yn y sector ymchwil gymdeithasol mewn swyddi ôl-radd i Wavehill Consultancy, Prifysgol Bangor a Comisiynydd y Gymraeg. Yn ddiweddar, mae hi wedi magu diddordeb eang mewn materion amgylcheddol, yn benodol Troseddeg Werdd. Mae hi bellach wedi datblygu modiwl ol-radd sy'n seiliedig ar hyn o'r enw, 'International Perspectives of Green Criminology.' Mae ganddi brofiad eang o werthuso projectau a ariennir gan Ewrop, cynllunio asesiadau effaith, prosiectau ymchwil penodol a chynnal ymgynghoriadau cymunedol. Ynghyd â'i chefndir academaidd, mae Lowri yn angerddol am weithio o fewn ei chymuned ac mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o brojectau yn ei milltir sgwâr.

Gwybodaeth ychwanegol

Bellach, mae Lowri yn Ddarlithydd Cyfrwng Cymraeg mewn Troseddeg i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Diddordebau ymchwil

Troseddeg Werdd

Niwed Amgylcheddol

Dysgu Iaith a Dewis Gofal Plant yng Nghymru: Wales Journal of Education

Allfudiaeth a Dyheadau Pobl Ifanc o’r Bröydd Cymraeg: Gwerddon

Cyfrifoldebau

Cydlynydd Mentoriaid Cymheiriaid Adrannol

Cydlynu a Datblygu darpariaeth Cymraeg

Recriwtio Myfyrwyr

Cydlynu Diwrnodau Agored ac Ymweld

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 4 - Addysg o Ansawdd
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Lowri Cunnington Wynn ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu