Lucy Thompson

Dr

20172021

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Darlithydd mewn Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg ac Ysgrifennu Creadigol

Mae Lucy'n arbenigo mewn llenyddiaeth o'r ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar archwilio sut mae gwyliadwriaeth, yn hanesyddol a heddiw, yn effeithio ar bobl yn emosiynol, gan ganolbwyntio'n benodol ar ei gysylltiadau â rhywedd a diwylliant llenyddol. Ar hyn o bryd, mae hi'n canolbwyntio ar archwilio gweithiau o safbwynt Astudiaethau Anabledd Beirniadol i daflu goleuni ar sut mae'r testunau hyn yn adlewyrchu ac yn siapio agweddau diwylliannol tuag at anabledd.

Cofnodir ei gwaith yn y maes hwn yn ei llyfr diweddar: Gender, Surveillance, and Literature in the Romantic Period (2022).

Mae hi'n croesawu ceisiadau PhD sy'n archwilio agweddau ar wyliadwriaeth ac anabledd mewn ffuglen. 

Cyfrifoldebau

Arweinydd Cyrsiau Uwchraddedig, Yr Ysgol Ieithoedd a Llen

Gwybodaeth ychwanegol

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 10 - Llai o Anghydraddoldeb

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Lucy Thompson ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg