Manon Lewis

BA Daearyddiaeth Prifysgol Lerpwl MA Daearyddiaeth a Datbygiad Prifysgol Llundain TAR Uwchradd Prifysgol Cymru Aberystwyth

20182020

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Dysgu

Hanes a Daearyddiaeth

Proffil

 

Wedi derbyn gradd MA mewn Daearyddiaeth a Datblygiad Economaidd o Brifysgol Llundain treuliodd Manon gyfnod yn teithio a gweithio yn y diwydiant lletygarwch cyn cwblhau cwrs TAR Uwchradd ym Mhrifysgol Aberystwyth.   Bu'n gweithio fel athrawes mewn Ysgol Uwchradd ddwyieithog am 13 mlynedd gan ymgymryd a amrywiaeth o gyfrifoldebau gan gynnwys Pennaeth Cyfadran, Pennaeth Blwyddyn a Phennaeth Cynorthwyol. Mae Manon wedi gweithio am flynyddoedd fel arholwr TGAU i CBAC ac  roedd yn arweinydd cynllun Asesiad Athrawon CA3. Roedd yn aelod o’r gweithgor oedd yn gyfrifol am lunio canllawiau y Cwricwlwm Cenedlaethol 2008. Mae ganddi ddiddordeb yn datblygu adnoddau dysgu blaengar a roedd yn gyd-awdures ar lyfr i ddatblygu sgiliau meddwl.   

Fe ddaeth Manon yn Diwtor TAR Hanes a Daearyddiaeth Ym mhrifysgol Aberystwyth yn 2013. Mae bellach yn gyfrifol am gyflwyno’r ddarpariaeth ar gyfer Maes Dysgu a phrofiad y Dyniaethau. Yn ogystal a hyn mae’n arwain ar y Modiwl Gwerthuso Dysgu a Sgiliau.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 8 - Gwaith Teilwng a Thwf Economaidd

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Manon Lewis ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu