Naveed Arshad

Dr, PhD Agronomy | AFHEA | STEM Ambassador Specialisation: Crop Modelling and GIS

Yn barod i siarad â’r cyfryngau

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20162023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Proffil

Ymunodd ag IBERS fel Modelwr Ôl-ddoethurol yn 2018. Mae Naveed wedi ennill y Fedal Aur a derbyniodd ei PhD o Adran Agronomeg Prifysgol Amaethyddiaeth, Faisalabad-Pacistan ac roedd ei ymchwil doethurol wedi’i lleoli ym Mhrifysgol California, Davis-Unol Daleithiau. Yn ddiweddarach, bu'n gweithio fel Ymgynghorydd Rhyngwladol - Parthau Amaeth-Ecolegol yn y Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth (FAO-UN) a datblygodd 'Model Addasrwydd Cnydau'. Mae ganddo brofiad ôl-ddoethurol o botensial cynhyrchiant amaethyddol Cymru ac adnoddau posibl ar gyfer bio-ynni yn y DU. Mae ei sefyllfa bresennol yn canolbwyntio ar adnoddau gwastraff yng Nghlwstwr Diwydiannol De Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth o Astudiaethau Newid Hinsawdd gan ddefnyddio Modelu Cnydau a Synhwyro o Bell/GIS gan ddefnyddio data lloeren a UAV ac asesu tir/mapio addasrwydd cnydau. Mae'n angerddol iawn am ymchwil ar faterion amgylcheddol, cynaliadwyedd a gwydnwch cymdeithasol-ecolegol.

Cyfrifoldebau

Student Supervision

Personal Tutor

Diddordebau ymchwil

Prosiectau fel Prif Ymchwilydd

 1. Cysylltedd Digidol Gwledig: Trawsnewidiadau a yrrir gan dechnoleg i gyflawni gwelliannau i drigolion yn y lleoliad gwledig [2023]
 2. Cynnal yr ucheldiroedd ar gyfer yr 21ain Ganrif - Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd mewn amgylchedd ffisegol sy’n newid yn gyflym [2022-23]
 3. C3 – Cymuned, Cysylltedd a Chyfathrebu ar gyfer Lles a Chynhwysiant Cymdeithasol [2022-23]
 4. Offeryn Cyn-brosesu Awtomataidd ar gyfer Dinasoedd Clyfar gan ddefnyddio Dysgu Peiriant [2023]

Ymchwil fel Post-Doc

 • > 2022 - 2023 | IDRIC - Bio gydbwysedd | Mapio Adnoddau Gwastraff ar gyfer Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC)
 • > 2020 - 2022 | Hyb Bio-ynni Supergen | Mapio argaeledd adnoddau bio-ynni, modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau bio-ynni (Miscanthus, SRC Willow) yn y Deyrnas Unedig gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd
 • > 2018 - 2020 | Tori Tir Newydd | Modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau allweddol (Miscanthus, Helyg, Rhygwellt, Meillion ac ati) yng Nghymru gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd

Gwybodaeth ychwanegol

 Addysgu / Dysgu Ychwanegol

Collaborations

Rhan o Sefydliadau Ifanc Cenedlaethol a Rhyngwladol:

Dysgu

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 2 - Dim Newyn
 • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
 • NDC 6 - Dŵr Glân a Glanweithdra
 • NDC 7 - Ynni Fforddiadwy a Glân
 • NDC 11 - Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy
 • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
 • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Allweddeiriau

 • S Agriculture (General)
 • Newid yn yr hinsawdd
 • modelu cnydau
 • Gwella cnydau

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Naveed Arshad ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu