Neil Glasser

Prof

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
19992023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Research Interests

  • Glaciology and glacial geomorphology, particularly in the Arctic, Antarctic, Himalayas and Patagonia.
  • debris covered glaciers

DGES Projects

MAGIC-DML stands for Mapping/Measuring/Modelling Antarctic Geomorphology and Ice-elevation Change in Dronning Maud Land (DML). We have assembled a major international team who will travel to Dronning Maud Land in 2015/16 to undertake fieldwork, with full logistical support from the Swedish Polar Secretariat.

You can follow the expedition plans and progress on Twitter: @MAGICDML and on Facebook

 

Proffil

 

Yr Athro Neil Glasser 
 Dirprwy Is-Ganghellor Cyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd

 

Ymunodd Neil Glasser â Phrifysgol Aberystwyth ym mis Ebrill 1999, fel Darlithydd mewn Daearyddiaeth Ffisegol, a chafodd ei ddyrchafu'n Uwchddarlithydd yn 2002, Darllenydd yn 2004 ac Athro yn 2006. Yn 2006-2007 roedd yn Ysgolhaig Nodedig Fulbright yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Data Eira ac Iâ yn Boulder, Colorado. Mae wedi bod yn aelod o Goleg Adolygiadau Cyd-academyddion Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC) ddwywaith (2005-2008 a 2011 hyd heddiw) ac roedd yn aelod o Bwyllgor Llywio Cyfleuster Dadansoddi Isotopau Cosmogenig y Cyngor Ymchwil (2007-2013). Mae Neil hefyd yn olygydd ar y Journal of Glaciology ac ef yw Golygydd Sefydlol Quaternary Sciences Advances

 

Mae ei grantiau a’i bapurau ymchwil diweddaraf yn cynnwys cyfraniadau ar ddefnyddio tirffurfiau erydol rhewlifol i ail-greu cyn lenni iâ, sut mae rhewlifeg strwythurol yn cyfrannu at gludo a dyddodi gweddillion a datblygu tirffurfiau, ymateb rhewlifoedd sydd wedi'u gorchuddio â gweddillion i newid yn yr hinsawdd, a hanes rhewlifol hirdymor Antarctica. Mae'n gweithio ar hyn o bryd ar setiau data mawr sy'n ymwneud ag ymateb Llen Iâ'r Antarctig i newid yn yr hinsawdd, llifogydd yn sgil rhewlifeiriannau yn yr Himalaya ac argaeledd dŵr yn y dyfodol, a microbioleg masau iâ'r Arctig.  

 

Ar hyn o bryd mae'n Ddirprwy Is-Ganghellor Cyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd, sy'n cynnwys tair Adran Academaidd fawr (Gwyddorau Bywyd, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, a Seicoleg) yn ogystal â Sefydliad Ymchwil mawr (IBERS). Mae'n gyfrifol ar lefel Gweithrediaeth y Brifysgol am Gydraddoldeb, Amrywioldeb a Chynhwysiant, a'r Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Gwybodaeth ychwanegol

Dysgu

Glaciology and glacial geomorphology, particularly in the Arctic, Antarctic, Himalayas and Patagonia

Cyfrifoldebau

AU Executive-level responsibility for:

Equality, Diversity and Inclusion (EDI)

Sustainability

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 14 - Bywyd o Dan y Dŵr
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Neil Glasser ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu