Llun o Patrick Robson

Patrick Robson

Dr

  • Aberystwyth University
    Llandinam Building
    Penglais
    Aberystwyth

    Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Proffil

I came to Aberystwyth as a mature student in 2001 to study for a BSc in Environmental Science and gained a First Class Joint Honours degree. I then embarked on an MPhil looking at the palynological History of a small Iron-Age promontory fort in North Pembrokeshire. In 2006 I was awarded an Aberystwyth PhD Studentship to reconstruct the glacial and palaeoenvironmental history of the Rhinogydd in north Wales from the LGM to the start of the Holocene.After a six year break working for an Environmental Consultancy and running my own business, I returned to Aberystwyth to take up a technical post on the Chew Bahir Project exploring links between climate change and human evolution in East Africa. In the summer of 2017 I was appointed as a PDRA on the CHERISH project, which aims to study climate change and its impact on the heritage on the Welsh and Irish coasts.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd